Φίλτρα

Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/pco/symbol/monogram.lorber.74
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

object: 1
Χρονολόγηση
245 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 31
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy III right, lion skin tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 915A
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος