LeftField: ΣΙ
Visa poster 1 till 20 från 51 resultater
Valör
Trichryson
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 715A

objects: 2
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, tiny Δ behind ear
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 716

object: 1
Datum
261 BCE - 246 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 9
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 392
Datum
261 BCE - 246 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 9
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Datum
261 BCE - 246 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 9
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 393
Datum
265 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 20
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 3
Datum
265 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 20
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 394
Datum
261 BCE - 246 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 20
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Datum
275 BCE - 274 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

object: 1
Datum
275 BCE - 274 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 5
Datum
275 BCE - 274 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 719, Svoronos (1904-1908) 720

object: 1
Valör
Trichryson
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 712

objects: 23
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes with tiny Δ or K behind ear, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 713, Svoronos (1904-1908) 714, Svoronos (1904-1908) 715

objects: 5
Datum
265 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes with tiny Δ or K behind ear, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 717, Svoronos (1904-1908) 718
Datum
266 BCE - 265 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 4
Datum
261 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 724

objects: 5
Datum
261 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 722

objects: 2
Datum
261 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 723
Datum
261 BCE - 260 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 725
Datum
260 BCE - 259 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Sidon
Åtsida
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Referens
Svoronos (1904-1908) 726
Visa poster 1 till 20 från 51 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Åtsida
Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod