Φίλτρα

Περιοχή: Φοίνικες--Asia--Asia--Syria--Asia--Asia--Asia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy III right, with uncertain attribute around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, looped above the top of the horn so that the rays of the diadem appear to crown the fruits, dotted border
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Two parallel lines on the convex side
Οπισθότυπος
M on the flat side
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος