Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 693
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 4
Χρονολόγηση
250 BCE - 249 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 693
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος