Porträtt: Alexander den store
Visa poster 1 till 20 från 146 resultater
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) Vol. IV, Addenda 30A

object: 1
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕ or A with ΛΕ ligature: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 31
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕ or A with ΛΕ ligature: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕ or A with ΛΕ ligature: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)

objects: 2
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 46
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
anepigraphic: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 28

objects: 2
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 57

object: 1
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕ or A with ΛΕ ligature: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 58

object: 1
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 51

objects: 4
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
ΑΛΕ or A with ΛΕ ligature: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 53

objects: 4
Datum
312 BCE - 311 BCE
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
A with ΛΕ ligature on l.: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Referens
Svoronos (1904-1908) 17
Datum
312 BCE - 311 BCE
Valör
Chalkous
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Frånsida
A with ΛΕ ligature on l.: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) Vol. IV, Addenda 170A

objects: 6
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 163

object: 1
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 163

object: 1
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 163

objects: 3
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 167
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 173

objects: 7
Datum
306 BCE - 294 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Alexandria
Åtsida
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Frånsida
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Referens
Svoronos (1904-1908) 171
Visa poster 1 till 20 från 146 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod