Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 33
Χρονολόγηση
312 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right, wearing elephant Headdress and scaly aegis, no border
Οπισθότυπος
/: Eagle with closed wings standing right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 26

object: 1
Χρονολόγηση
312 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right, wearing elephant Headdress and scaly aegis, no border
Οπισθότυπος
/: Eagle with closed wings standing left
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy II right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 996α
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy II right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l., ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 523A

object: 1
Χρονολόγηση
260 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Trihemiobol
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛ l. ΒΑΣΙ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 985
Χρονολόγηση
265 BCE - 264 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
[ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ] l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
261 BCE - 260 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis or animal skin tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 928

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis (?) tied around neck or perhaps bare nack truncation, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis or drapery tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy III right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 909α
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy III right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 909β
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy III right, with uncertain attribute around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 996β
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, attribute at neck off flan, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΥΙΝΟΗΣ l., ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 893
Χρονολόγηση
246 BCE - 224 BCE
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία

object: 1
Χρονολόγηση
221 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Jugate busts right of Sarapis and Isis, both draped, the god laureate, with miniature atef crown above his foreHead, the goddess crowned with grain, with miniature horned disc above foreHead, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, Head reverted, holding double Cornucopiae bound with royal diadem over shoulder, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1136A
Χρονολόγηση
225 BCE - 219 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1135
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 33

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος