Νομισματική αξία: Hemiobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 122
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Facing head of Zeus Ammon, inclined slightly to right, dotted border
Οπισθότυπος
Helmeted and draped bust of Athena
Χρονολόγηση
312 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right, wearing elephant Headdress and scaly aegis, no border
Οπισθότυπος
/: Eagle with closed wings standing right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 26

object: 1
Χρονολόγηση
312 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right, wearing elephant Headdress and scaly aegis, no border
Οπισθότυπος
/: Eagle with closed wings standing left
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Young male Head right, wearing diadem or strophion
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 13
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΛΛΕ l.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Jugate Heads of Ptolemy I and Berenice I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Jugate Heads of Ptolemy II and Arsinoe II right
Χρονολόγηση
333 BCE - 325 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Ναύκρατις
Εμπροσθότυπος
Young male Head right with short but luxuriant hair
Οπισθότυπος
Wreathed Head of Aphrodite(?), wearing earring and necklace
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 8
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) Vol. IV, Addenda 30A

object: 1
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 46

objects: 2
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 57

object: 1
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and short hair
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ: Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 51
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) Vol. IV, Addenda 170A

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 163

object: 1
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 163

object: 1
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 163

objects: 3
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 167
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 173

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 171

objects: 23
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, wavy hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 172
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 122

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος