Εκδότρια αρχή: Πτολεμαίος Γ΄ Ευεργέτης
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 309
Χρονολόγηση
253 BCE - 241 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 521
Χρονολόγηση
253 BCE - 241 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border

objects: 2
Χρονολόγηση
253 BCE - 241 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 523
Χρονολόγηση
253 BCE - 241 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border
Χρονολόγηση
253 BCE - 241 BCE
Νομισματική αξία
Mnaieon
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙΝΟΗΣ l. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, dotted border

objects: 12; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΣΩΤΗΡΟΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1001
Νομισματική αξία
Double mnaieion
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΥΙΝΟΗΣ l., ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae containing pyramidal cakes, pomegranate, and other fruits, a grape cluster hanging from the rim of each horn, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border

object: 1
Νομισματική αξία
Pentekaidekadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, a grape cluster hanging from the left side of the rim, the horn bound with royal diadem, its ends floating sinuously, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 988
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Decadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 986
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 987

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Pentadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 978

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
2 1/2 drachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 979

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 980

objects: 3
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 981

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
1/4 drachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 982

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Pentadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 989

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
2 1/2 drachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 990

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Decadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 972

objects: 3
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Pentadrachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, wearing necklace, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae containing grain ear, pyramidal cake, and pomegranate, grape cluster hanging from left side of rim, the horn bound with royal diadem, its ends hanging straight, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 973
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
2 1/2 drachm
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed and veiled bust of Berenice II right, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ l., ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ r.: Cornucopiae bound with royal diadem, flanked by the piloi of the Dioscuri, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 991
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 309

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος