Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/pco/symbol/monogram.lorber.115
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 2
Χρονολόγηση
299 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ in two lines above elephant quadriga: Alexander standing in a chariot, aegis draped over his near shoulder, holding thunderbolt in right hand and reins in left
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 151
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος