Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Eighth mnaieion
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Diademed bust of Ptolemy III right, wearing chlamys, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ l. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ r.: Cornucopiae bound with royal diadem, containing pomegranate, pyramidal cake, round fruit, and grain ear on left, grape clusters hanging from rim on both sides, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 995

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Berenice II right, with diademed stephane and sometimes lotus scepter of Arsinoe Philadelphus, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ l. ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ r.: Cornucopiae bound with royal diadem, the ends falling on either side of the horn, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 983
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Berenice II right, with diademed stephane and sometimes lotus scepter of Arsinoe Philadelphus, dotted border
Οπισθότυπος
mertens, mertens: Cornucopiae bound with royal diadem, the ends falling straight on right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 984
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with stephane, ram's horn around ear with no scepter, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΥΙΝΟΗΣ l., ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 935

objects: 6
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Trihemiobol
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1051, Svoronos (1904-1908) 1051β, Svoronos (1904-1908) 1051ζ
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Tritartemorion
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1054

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Trihemiobol
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1052

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1053

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Tritartemorion
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1049

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Chalkous
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1050

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Tritartemorion
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ on l., ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1047

objects: 10
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Tritartemorion
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. (often reading downwards), ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1055
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. (reading downwards), ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. (usually reading downwards), ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1056

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Chalkous
Νομισματοκοπείο
Ηράκλεια η Ποντική, Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Diademed and draped bust of Berenice II. right, dotted border, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ on left, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ on right
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛ (reading downward) on l., ΒΑΣΙΛ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1057
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος