Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 403

objects: 2
Χρονολόγηση
312 BCE - 311 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right, wearing elephant Headdress and scaly aegis (mitra not clearly visible), dotted border
Οπισθότυπος
AΛΕΞΑΝΔΡΟY l.: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield
Νομισματική αξία
Trichryson
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 715A

objects: 2
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 716

object: 1
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Νομισματική αξία
Trichryson
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 631

objects: 2
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 629, Svoronos (1904-1908) 632
Χρονολόγηση
302 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Facing Head on shield
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left (on ground line?)
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Young male Head right, wearing diadem or strophion
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Young male Head left with curly hair
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left sometimes on ground line
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhwd): Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhwd): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I left
Οπισθότυπος
mertens (Yhd): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetartemorion
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I left
Οπισθότυπος
mertens (Yhdh): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Diobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 12
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 13
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΛΛΕ l.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Χρονολόγηση
275 BCE - 274 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

object: 1
Χρονολόγηση
275 BCE - 274 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 5
Χρονολόγηση
275 BCE - 274 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes mark behind ear, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 719, Svoronos (1904-1908) 720

object: 1
Νομισματική αξία
Trichryson
Νομισματοκοπείο
Sidon
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 712
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 403

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος