Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 984
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Berenice II right, with diademed stephane and sometimes lotus scepter of Arsinoe Philadelphus, dotted border
Οπισθότυπος
mertens, mertens: Cornucopiae bound with royal diadem, the ends falling straight on right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 984
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος