Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 73
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 306 BCE
Νομισματική αξία
Trite
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Head of Aphrodite left, wearing turreted crown, earring, and necklace
Οπισθότυπος
Head of Aphrodite left, wearing diadem ornamented with leaves, earring, and necklace
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 73
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος