Φίλτρα

Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 620
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
264 BCE - 263 BCE
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Σικελία
Εμπροσθότυπος
Laureate Head of Zeus right, of Sicilian style, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, linear border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 620
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος