Φίλτρα

Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 533
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
275 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ or H behind ear, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 533
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος