Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 450
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 9
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right in elephant Headdress, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 450

object: 1
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right in elephant Headdress, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 450
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of deified Alexander right in elephant Headdress, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 450
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος