Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 21
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
314 BCE - 313 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Horned Head of the deified Alexander right, wearing elephant Headdress and mitra, dotted border
Οπισθότυπος
AΛΕΞΑΝΔΡΟY r.: Zeus enthroned left, holding Eagle in extended right hand and resting left on sceptre, feet on footrest, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 21
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος