Παραπομπή: Svoronos (1904-1908) 1153
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1153
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος