Νομισματική αξία: Triobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17

objects: 3
Χρονολόγηση
312 BCE - 311 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of the deified Alexander right, wearing elephant Headdress, mitra, and scaly aegis, dotted border
Οπισθότυπος
AΛΕΞΑΝΔΡΟY l.: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 35
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 18
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with ram's horn, wearing diademed stephane, lotus scepter over far shoulder, sometimes with serpent coiled around shaft, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΣΙ r.: Double Cornucopiae (apparently not bound with royal diadem)
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 891
Χρονολόγηση
285 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 10
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border(?)
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Jugate Heads of Ptolemy I and Berenice I right
Οπισθότυπος
/: Jugate Heads of Ptolemy II and Arsinoe II right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 606
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhdh): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
261 BCE - 260 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Ιερουσαλήμ
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
mertens (Yhdh): Eagle with spread wings standing left on thunderbolt

object: 1
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, tiny Δ behind ear, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 192

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1003

objects: 29
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 965

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, Head reverted, double Cornucopiae bound with royal diadem over Eagle's shoulder, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 706

objects: 20
Χρονολόγηση
220 BCE - 219 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1128

objects: 15
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1127
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 24
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 993
Χρονολόγηση
222 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 11
Χρονολόγηση
217 BCE - 204 BCE
Νομισματική αξία
Triobol
Νομισματοκοπείο
Τύρος
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 1130
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος