Νομισματική αξία: Tetarte
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

objects: 5
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 197

objects: 3
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 182, Svoronos (1904-1908) 194

objects: 9
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 232, Svoronos (1904-1908) 232β

objects: 3
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 223

objects: 2
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 228

objects: 4
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 200
Χρονολόγηση
294 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck, sometimes tiny Δ behind ear
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY l., ΒΑΣΙΛΕΩΣ r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Berenice II right, with diademed stephane and sometimes lotus scepter of Arsinoe Philadelphus, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ l. ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ r.: Cornucopiae bound with royal diadem, the ends falling on either side of the horn, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 983
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled bust of Berenice II right, with diademed stephane and sometimes lotus scepter of Arsinoe Philadelphus, dotted border
Οπισθότυπος
mertens, mertens: Cornucopiae bound with royal diadem, the ends falling straight on right
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 984
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Sixteenth mnaieion, Tetarte
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 32
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of deified Arsinoe II right, with stephane, ram's horn around ear with no scepter, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΡΥΙΝΟΗΣ l., ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ r.: Double Cornucopiae bound with royal diadem, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 935
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος