Регион:
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, Head reverted, dotted border (rarely visible)

object: 1
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Hemiobol
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Eagle with closed wings standing right on thunderbolt, dotted border
Дата
281 BCE - 279 BCE
Номинал
Dichalkon
Монетарница
Касандрия
Аверс
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Реверс
Thunderbolt, dotted border
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране