Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Alexandria, 294 BC 1944.100.75753
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.01
Bronze Coin, Alexandria, 294 BC 1944.100.75751
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.59
Bronze Coin, Alexandria, 294 BC 1944.100.75752
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
2.62
Bronze Coin, Alexandria, 294 BC 1906.47.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.71
Bronze Coin, Alexandria, 294 BC 1952.142.428
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.04
[Monnaie : Bronze, Ptolémée I, Égypte, Alexandrie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
1966.453
Βάρος
2.55
[Monnaie : Bronze, Ptolémée I, Égypte, Alexandrie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
1966.453
Βάρος
2.18
[Monnaie : Bronze, Alexandrie, Égypte, Ptolémée I]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 493
Βάρος
2.86
[Monnaie : Bronze, Alexandrie, Égypte, Ptolémée I]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Y 20244
Βάρος
2.58

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.8
Διάμετρος
14.6
Βάρος
2.35

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης