Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Aké]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 74
Βάρος
13.90

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Βάρος
13.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης