Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1974.26.5505
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.0
Βάρος
14.2
Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1974.26.5507
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.0
Βάρος
14.26
Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1944.100.76115
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
14.02
Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1986.78.1040
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.6
Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1944.100.76114
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.09
Silver Coin, Tyre, 262 BC - 261 BC 1974.26.5506
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
14.22
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
1994.199
Βάρος
13.92
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 123
Βάρος
13.94
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Z 2884.160
Βάρος
13.33
British Museum: 1841,0726.512
Συλλογή
British Museum
Βάρος
14.14

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.67
Διάμετρος
26.5
Βάρος
13.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης