Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Tyre, 265 BC - 264 BC 1944.100.76111
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
28.0
Βάρος
13.63
Silver Coin, Tyre, 265 BC - 264 BC 1986.78.1037
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.69
Silver Coin, Tyre, 265 BC - 264 BC 1944.100.76108
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.93
Silver Coin, Tyre, 265 BC - 264 BC 1944.100.76109
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.18
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Z 2884.159
Βάρος
12.75
British Museum: 1864,1118.31
Συλλογή
British Museum
Βάρος
13.74
British Museum: 1871,0702.19
Συλλογή
British Museum
Βάρος
14.27

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.25
Διάμετρος
27
Βάρος
13.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης