Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1944.100.76096
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.42
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5499
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.96
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1986.78.1036
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
13.55
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1944.100.76098
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
13.9
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5496
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
14.26
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5497
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
12.92
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1944.100.76097
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
14.05
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1953.171.1703
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.52
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5498
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.85
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5500
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
14.01
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1974.26.5501
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.4
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1997.45.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.96
Silver Coin, Tyre, 275 BC - 274 BC 1953.171.1704
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.07
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
R 2655
Βάρος
14.25
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Z 2884.156
Βάρος
14.22
British Museum: 1853,1022.1
Συλλογή
British Museum
Βάρος
13.62
British Museum: EH,p685.4.PtoI
Συλλογή
British Museum
Βάρος
13.92
Ptolemäer: Ptolemaios II. Philadelphos ca. 275/274 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1017
Άξονας
11
Διάμετρος
25
Βάρος
13.88

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.36
Διάμετρος
25.92
Βάρος
13.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης