Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Gold Coin of Ptolemy I Soter, Memphis, 323 BCE - 316 BCE. 1944.100.35719
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
17.5
Βάρος
8.49
Gold Coin of Ptolemy I Soter, Memphis, 323 BCE - 316 BCE 1944.100.35718
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
8.49
[Monnaie : Statère, or, types d'Alexandre III le Grand, Memphis, Égypte]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général.313 (5-9-12), Fonds général.313 (5-9-12)
Διάμετρος
19
Βάρος
8.55
Makedonien: Alexandros III. (posthum) 323–316 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID97676
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
8.50
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-316 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18216073
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
8.54
British Museum: 1928,0608.4
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
8.58
British Museum: 1927,0504.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
8.57
British Museum: 1911,0409.148
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
8.46

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Διάμετρος
19
Βάρος
8.55

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης