Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Gold Coin, Alexandria, 282 BC 1957.191.43
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
17.81
Gold Coin, Alexandria, 282 BC 1980.109.91
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
17.86
Gold Coin, Alexandria, 282 BC 1944.100.76009
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
17.81
[Monnaie : Trichryson, Or, Alexandrie, Égypte, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 15
Βάρος
17.81
[Monnaie : Pentadrachme, Or, Incertain, Égypte, Ptolémée II Philadelphe]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Luynes.3558 (43-54-23)
Βάρος
17.80
Pentadrachm of Kingdom of Egypt with head of Ptolemy I, struck under Ptolemy II
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Υπεύθυνος ταύτισης
36.444
Διάμετρος
23
Βάρος
17.80
British Museum: BNK,G.900
Συλλογή
British Museum
Βάρος
17.83

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
24
Βάρος
17.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης