symbol, Frånsida: SVG File Monogram 1 (Basiliscus)
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Datum
475 - 476
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N bASIL…………..AVG: Bust of Basiliscus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Basiliscus monogram 1 within a wreath
Datum
475 - 476
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
A ZEN-ONIS: Bust of Zenonis, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Basiliscus monogram 1 within a wreath
Datum
475 - 476
Valör
AE4
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N bASIL…………..AVG: Bust of Basiliscus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Basiliscus monogram 1 within a wreath
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod