Δηλωτικό, Οπισθότυπος: T
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1171

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
257 - 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, helmeted, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG VII: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICIT AVG: Felicitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and globe in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICIT AVG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand

objects: 13
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, seen from behind, left, holding spear in right and and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVM PRINC P R: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIC GAL AVG: Victory, winged, draped, standing right, inscribing III on shield set on palm; her foot on small post
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIC GALL AVG: Victory, winged, draped, standing right, inscribing III on shield set on palm; her foot on small post
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG III: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVM AVG SENATVS: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG III: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS P F AVG: Head of Gallienus, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVG S C: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICIT AVG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS P AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding serpent held in arms
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1171

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος