Δηλωτικό, Οπισθότυπος: Δ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2047
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
APOLLO COS AVG: Gryphon

objects: 34
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
APOLLINI CONS AVG: Griffin, walking right or left, or seated right or left

objects: 19
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
APOLLINI CONS AVG: Griffin, walking right or left, or seated right or left
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
APOLLINI CONS AVG: Pegasus, standing right

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
INDVLG AVG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
IVNONI CONS AVG: Goat, walking left
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
NEPTVNO CONS AVG: Hippocamp or capricorn, right

objects: 13
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, seen from behind, left, holding spear in right and and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVM PRINC P R: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
VENVS FELIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
283 - 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
283 - 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding globe in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HERCVLI PACIFERO: Hercules, standing left, holding olive-branch in right hand and club sometimes with lion's skin in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT AVG: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 15
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT AVG: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 59
Χρονολόγηση
285 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, wearing imperial mantle, right, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT AVGG: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2047

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος