symbol, Frånsida: SVG File Monogram 3 (Theodosius II)
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

object: 1
Datum
445 - 450
Valör
AE3-4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Theodosius II monograms 3-5 within a wreath
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod