Регион: Мизия в Азия
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 702 резултата

objects: 2
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Реверс
AVGVSTVS: Sphinx seated right

objects: 2
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Реверс
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 2
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Реверс
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 2
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Реверс
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Реверс
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

object: 1
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
AVGVSTVS: Sphinx seated, right

object: 1
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 6
Дата
27 B.C. - 26 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

objects: 4
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Пергам
Аверс
Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in laurel wreath
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
Cестерций
Монетарница
Пергам
Аверс
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 5
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
дупондий
Монетарница
Пергам
Аверс
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 9
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
половин ас
Монетарница
Пергам
Аверс
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in wreath of laurel leaves
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
дупондий
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in wreath of laurel leaves

objects: 21
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
Cестерций
Монетарница
Пергам
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in dotted circle in laurel wreath

objects: 24
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
дупондий
Монетарница
Пергам
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in dotted circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 7
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Пергам
Аверс
AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CA: Legend in linear circle in laurel wreath

objects: 10
Дата
25 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Пергам
Аверс
AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Реверс
AT: CA in linear circle in laurel wreath
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP IX TR PO IV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST

objects: 8
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
кистофор
Монетарница
Пергам
Аверс
IMP IX TR PO V: Head of Augustus, bare, right
Реверс
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 702 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране