Περιοχή: Βιθυνία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 664

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing front, head left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle holding wreath in its beak

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing left, holding apples and lion's skin in right hand and leaning on club with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples and lion's skin in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand and holding apples and lion's skin in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI or IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI I-NVICTO: Sol, radiate, chlamys draped over left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe and whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples and lion's skin in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples and lion's skin in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left (or standing front, head left), holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 304
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / DIOCL/ETIAN/I AVG / SMN within a laurel wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 304
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / MAXI/MIAN/I AVG / SMN within a laurel wreath
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 304
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / DIOCL/ETIAN/I AVG / SMN within a laurel wreath, enclosing N_K at top
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 304
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / MAXI/MIAN/I AVG / SMN within a laurel wreath, enclosing N_K at top
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 304
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI - INVICTO: Bust of Sol, radiate, draped, right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAESAR: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE AVGG: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six-turreted enclosure

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - SARMATICAE: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six-turreted enclosure
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 664

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος