Περιοχή: Ασία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 253

object: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated, right

objects: 2
Χρονολόγηση
23 BCE - 14
Νομισματική αξία
AE Unit
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP AVGVST TR POT: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
SC: Legend in linear circle in laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
23 BCE - 14
Νομισματική αξία
AE Half-unit
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
AVGVST TR POT: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
SC: Legend in linear circle in laurel wreath

objects: 6
Χρονολόγηση
23 BCE - 14
Νομισματική αξία
AE Half-unit
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
AVGVS TR POT|AVGVS TR PO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SC: Legend in linear circle in laurel wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
SCARPVS IMP: Open right hand
Οπισθότυπος
CAESARI DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
SCARPVS IMP: Open right hand
Οπισθότυπος
CAESARI DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESARI SCARPVS IMP: Open right hand
Οπισθότυπος
DIVI F AVG PONT: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 6
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESARI SCARPVS IMP: Open right hand
Οπισθότυπος
DIVI F AVG PONT: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
AVGVR PONTIF: Horned head of Jupiter Ammon, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TRIB POT: Pax seated right, holding sceptre and branch
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OB C S: Legend in two lines in oak-wreath

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AVG: Legend in oak-wreath

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGVST: Virtus standing right, resting left foot on prow, holding spear and parazonium

object: 1
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERTAS AVG: Libertas standing left, holding pileus and rod

object: 1
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAES VESP AVG P TRI P COS: Head of Titus, bare, right

objects: 2
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
NEP RED: Neptune standing left, resting foot on globe, holding acrostolium and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
PACI ORB TERR AVG: Bust of woman, turreted and draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, left
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory standing right on globe, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP VESPAS AVG P M TRI P P P COS IIII: Bust of Vespasian, laureate, drapery on left shoulder, left
Οπισθότυπος
CAE DVM ET TI CAES IMP VESPAS: Head of Titus, bare, right, facing head of Domitian, bare, left
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
IMP VESPAS AVG P M TRI P P P COS IIII: Bust of Vespasian, laureate, drapery on left shoulder, left
Οπισθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG P TRI P II COS II: Head of Titus, bare, right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 253

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος