Περιοχή: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 692

object: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, left, head lowered

object: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, right, head lowered

objects: 6
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, left, head lowered

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Youthful head right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
AVGVST: Candelabrum ornamented with rams' heads and surmounted by crescent, within wreath entwined with bucrania and paterae

objects: 14; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Youthful head right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
AVGVST: Candelabrum ornamented with rams' heads and surmounted by crescent, within wreath entwined with bucrania and paterae

objects: 5; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe; rudder attached below; above cornucopiae

objects: 3
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right; above, star

objects: 21; «θησαυροί»: 8
Χρονολόγηση
31 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR DIVI F: Round shield with three concentric rows of studs and central boss

objects: 7; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
31 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
IMP CAESAR DIVI F: Round shield with three concentric rows of studs and central boss

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F COS VII: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGVPT CAPTA: Crocodile standing right

objects: 14; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F COS VI: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGVPTO CAPTA: Crocodile standing right
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DIVI F AVGVST COS VII: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGYPTO CAPTA: Hippopotamus right

objects: 2
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia
Χρονολόγηση
27 BCE - 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn left, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia

objects: 5
Χρονολόγηση
23 BCE - 14
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath in linear circle flanked by two laurel branches

object: 1
Χρονολόγηση
23 BCE - 14
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVST: Laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
19 - 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, right; above, star; in front, thunderbolt
Χρονολόγηση
19 - 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, left; above, star; in front, thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
19 - 21
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVG PONT MAX: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, left; above, star
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 692

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος