Περιοχή: Αίγυπτος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 505
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIA AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERTAS AVGVSTA: Libertas standing left, holding scales and rod

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIA AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
T FLAVI VESPASIANVS CAESAR: Head of Titus, laureate, right

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIA AVG: Bust of Vespasian, laureate, drapery on left shoulder, left
Οπισθότυπος
T ELAVI VESPASIANVS CAESAR: Head of Titus, laureate, right
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS ITER FORT RED: Fortuna standing left, holding rudder and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS ITER TR POT: Aequitas standing left, holding scales and rod
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS ITER TR POT|COS ITER T OROT: Pax standing left, holding branch and caduceus

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP T FLAVIVS CAESAR AV F: Head of Titus, laureate, right

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP TITI FALVI CAESARIS AVG: Head of Titus, laureate, right
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS P P: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS II: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
APOLLINI AVGVSTO: Apollo, wearing long robe to feet, standing left, holding patera in extended right hand and lyre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
ARAB ADIAB COS II: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and trophy over left shoulder in left hand; at feet, left, captive

objects: 4
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
BONI EVENTVS: Bonus Eventus, draped, standing left, holding up basket of fruit in right hand and two corn-ears in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
ET IA II: Roma (?), helmeted, draped, seated left, holding palladium in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDEI LEG TR P COS: Fides, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and standard in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FORT REDVCI COS II: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on globe in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
MONETA AVG: Moneta, draped, seated left, holding scales in extended right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 195
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 505

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος