Region: Macedonia
Visa poster 761 till 762 från 762 resultater
Datum
476 - 491
Valör
AE4
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N ZENO [ ] or D N ZENO AV or D N ZINO [ ] or D N ZINOS PMC or D N (rev.Z)ENO [ ] or H N ZE-NO [ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Zeno monogram 2 within a wreath
Datum
476 - 491
Valör
AE4
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N ZENO [ ] or D N ZENO AV or D N ZINO [ ] or D N ZINOS PMC or D N (rev.Z)ENO [ ] or H N ZE-NO [ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Zeno monogram 3 within a wreath
Visa poster 761 till 762 från 762 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod