Region: Germania Inferior
Visa poster 161 till 161 från 161 resultater
Datum
A.D. 269 - A.D. 271
Valör
Antoninianus
Myntverk
Köln
Åtsida
IMP C VICTORINVS P AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA V C S AVG: Woman, draped, standing left, holding wreath in right hand and cornucopiae in left hand
Visa poster 161 till 161 från 161 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod