Region: Gallien
Visa poster 7081 till 7084 från 7084 resultater

object: 1
Datum
AD 435
Valör
Solidus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; pellet behind bust
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed coiled serpent
Datum
AD 451
Valör
Solidus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG Z: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed coiled serpent
Datum
AD 451
Valör
Tremissis
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath
Datum
AD 451
Valör
AE4
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
[DN] ZENO PER [P AVG]: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Gundobad monogram within a wreath
Visa poster 7081 till 7084 från 7084 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod