Περιοχή: Θράκη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1728

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D CAES AVG RESTITVIT S C: Eagle standing front on globe, head right, wings spread

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
M AGRIPPA L F COS III: Head of Agrippa, wearing rostral crown, left
Οπισθότυπος
IMP D AVG REST S C: Neptune standing left, holding dolphin in right and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Tiberius, bare, left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N: Head of Drusus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Drusus, bare, left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N: Head of Germanicus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Germanicus, bare, left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
S C: Minerva advancing right, holding spear and shield
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, right
Οπισθότυπος
S C: Minerva advancing right, holding spear and shield
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP DOMITIAN CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax standing left, holding branch and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP DOMITIAN CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Mars, wearing cloak, advancing right, holding spear and trophy

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VII: Head of Domitian, radiate, right
Οπισθότυπος
ROMA S C: Roma seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; shield behind

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAESAR DIVI VESPAS F AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCEPS IVVENTVTIS: Cornucopiae crossed over poppy
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VES F AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST: Ceres seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 81
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VES F AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST: Ceres seated left, holding patera and sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP DOMITIAN CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax standing left, holding branch and cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP DOMITIAN CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Mars, wearing cloak, advancing right, holding spear and trophy

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 82
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Domitian, radiate, right
Οπισθότυπος
ROMA S C: Roma seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; shield behind

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG or IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVATOR AVG: Asclepius, standing, looking left, holding serpent-entwined staff
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1728

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος