Περιοχή: Αφρική
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 70

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Οπισθότυπος
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L C MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Large head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L C MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
S←ICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
ROMA S C: Head of Roma, helmeted, right
Οπισθότυπος
L CLODI MACRI: Trophy with two pointy oval shields
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
ROMA S C: Head of Roma, helmeted, right
Οπισθότυπος
L CLODI MACRI: Trophy with two rounded oval shields
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
[ ] AFRICAE: War ship with 8 oars and 4 oarsmen, right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 9 oars and 5 oarsmen, right

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 11 oars and 8 oarsmen, right

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 12 oars and 4 oarsmen, right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 12 oars and 7 oarsmen, right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 13 oars and 5 oarsmen, right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 9 oars and 7 oarsmen, left
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRA AFRICA: War ship with 10 oars and 7 oarsmen, left
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Οπισθότυπος
PROPRAE AFRICAE: War ship with 10 oars and 7 oarsmen, left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 70

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος