Porträtt: Vespasian
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

object: 1
Datum
A.D. 98 - A.D. 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Captive kneeling right below trophy
Datum
A.D. 98 - A.D. 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
DIVVS VESPASIANVS AVG: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Frånsida
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Winged thunderbolt set on draped throne
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod