Porträtt: Tiberius
Visa poster 1 till 20 från 100 resultater

object: 1
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Tiberius, laureate, standing right in quadriga, holding laurel branch in right and sceptre in left; horses face right

objects: 6
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Tiberius, laureate, standing right in quadriga, holding laurel branch in right and sceptre in left; horses face right

object: 1
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Tiberius, laureate, standing right in quadriga, holding laurel branch in right and sceptre in left; horses face left

objects: 3
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Tiberius, laureate, standing right in quadriga, holding laurel branch in right and sceptre in left; horses face left

objects: 2
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Head of Tiberius, bare, right

objects: 4
Datum
AD 13 - AD 14
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
TI CAESAR AVG F TR POT XV: Head of Tiberius, bare, right

objects: 3
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Dupondius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 2
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Dupondius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, laureate, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 3
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, bare, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

object: 1
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, laureate, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 2
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Semis
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, bare, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 10
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Sestertie
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVSTI F IMPERATOR V: Head of Tiberius, bare, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 2
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Sestertie
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVSTI F IMPERATOR V: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

object: 1
Datum
AD 8 - AD 10
Valör
Sestertie
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVSTI F IMPERATOR V: Head of Tiberius, laureate, left
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking
Datum
AD 11
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VI: Head of Tiberius, bare, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

object: 1
Datum
AD 11
Valör
Semis
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VI: Head of Tiberius, bare, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 19
Datum
AD 12 - AD 14
Valör
Dupondius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 46
Datum
AD 12 - AD 14
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 18
Datum
AD 12 - AD 14
Valör
Semis
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking
Visa poster 1 till 20 från 100 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod