Porträtt: Theodosius II
Visa poster 1 till 20 från 246 resultater

object: 1
Datum
A.D. 397 - 402
Valör
Solidus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Datum
402 - 403
Valör
Solidus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Datum
402 - 403
Valör
Solidus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Medium bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

object: 1
Datum
402 - 403
Valör
Solidus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 2
Datum
403 - 408
Valör
Solidus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field
Datum
403 - 408
Valör
Tremissis
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on a globe in left hand; star in right field
Datum
402 - 403
Valör
Solidus
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Datum
403 - 408
Valör
Solidus
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field
Datum
403 - 408
Valör
Siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Datum
401 - 403
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow
Datum
401 - 403
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross behind left shoulder
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Datum
401 - 403
Valör
AE3
Myntverk
Nikomedia
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Datum
401 - 403
Valör
AE3
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

objects: 3
Datum
401 - 403
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Frånsida
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR-DIA AVG: Cross
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR-DIA AVG: Cross
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCORDIA AVG: Cross

object: 1
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCORDIA AVG: Cross
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Heraclea
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR-DIA AVGGG: Cross

object: 1
Datum
404 - 406
Valör
AE4
Myntverk
Heraclea
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR-DIA AVGGG: Cross
Visa poster 1 till 20 från 246 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod