filtruj wyniki wyszukiwaniapokaż wyniki na mapie

portret: Teodozjusz II (cesarz bizantyński)
pokazuje rekordy od 1 do 20 z wszystkich wyników 246

object: 1
data
397 - 402
nominał
Solid
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 2
data
402 - 403
nominał
Solid
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

object: 1
data
402 - 403
nominał
Solid
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Medium bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

object: 1
data
402 - 403
nominał
Solid
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 2
data
403 - 408
nominał
Solid
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field

object: 1
data
403 - 408
nominał
Tremissis
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on a globe in left hand; star in right field

object: 1
data
402 - 403
nominał
Solid
mennica
Thessalonica
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
data
403 - 408
nominał
Solid
mennica
Thessalonica
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field
data
403 - 408
nominał
Silikwa
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
VOT/X/MVLT/XX within a wreath

object: 1
data
401 - 403
nominał
AE3
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow
data
401 - 403
nominał
AE3
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross behind left shoulder
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
data
401 - 403
nominał
AE3
mennica
Nikomedia
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
data
401 - 403
nominał
AE3
mennica
Kyzikos
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

objects: 3
data
401 - 403
nominał
AE3
mennica
Antiochia
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
rewers
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCOR-DIA AVG: Cross
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Aleksandria
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCOR-DIA AVG: Cross
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Konstantynopol
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCORDIA AVG: Cross

object: 1
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Aleksandria
awers
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCORDIA AVG: Cross
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Heraclea
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCOR-DIA AVGGG: Cross

object: 1
data
404 - 406
nominał
AE4
mennica
Heraclea
awers
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
rewers
CONCOR-DIA AVGGG: Cross
pokazuje rekordy od 1 do 20 z wszystkich wyników 246

opcje danych

AtomKMLCSVVisualize

geograficzny

zawężone wyniki wyszukiwania

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

zakres dat