Porträtt: Septimius Severus
Visa poster 1 till 20 från 1145 resultater
Datum
193 - 194
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FIDEI LEG TR P COS: Fides, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and standard in left hand

objects: 4
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FIDEI LEG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 6
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG I ADIVT TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG I ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Datum
193 - 194
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG I MIN TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG I MIN TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 5
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG II ADIVT TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG II ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 7
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG III ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 6
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG IIII FL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 4
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG V MAC TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 4
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG VII CL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Datum
193 - 194
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG VIII AVG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG VIII AVG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 10
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XI CL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 5
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XIII GEM TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Datum
193 - 194
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XIIII GEM M V TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 15
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XIIII GEM M V TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XXII TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Datum
193 - 194
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
LEG XXII PRI TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Visa poster 1 till 20 från 1145 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod