Porträtt: Sallustia Orbiana
Visa poster 1 till 15 från 15 resultater
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Medallion
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SEV ALEXANDER AVG SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Severus Alexander facing bust of Orbiana
Frånsida
IVLIA MAMAEA AVG MAT AVGVSTI: Bust of Julia Mamaea, draped, right

objects: 20
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 2
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
MINERVA VICTRIX: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding Victory in right hand and spear in left hand; at feet, shield
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
PROPAGO IMPERI: Alexander and Orbiana, standing, facing one another, clasping right hands
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
PVDICITIA: Pudicitia, draped, veiled, seated left, raising right hand to lips and holding sceptre in left hand

object: 1
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
SAECVLI FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding patera over lighted altar in right hand and long caduceus in left hand
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
VENVS GENETRIX: Venus, draped, seated left, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing, holding apple in right hand and spear in left hand
Datum
A.D. 222 - A.D. 231
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM: Severus Alexander and Orbiana (?), standing, with right hands joined

objects: 10
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM S C: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 7
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM S C: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 6
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM S C: Severus Alexander, standing right, togate, holding scroll in left hand and clasping right hands with Orbiana, standing left

object: 1
Datum
A.D. 225 - A.D. 227
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Orbiana, diademed, draped, right
Frånsida
CONCORDIA AVGVSTORVM: Severus Alexander, standing right, togate, holding scroll in left hand and clasping right hands with Orbiana, standing left
Visa poster 1 till 15 från 15 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod