Πορτραίτο: Sabina
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 112

objects: 7
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F: Bust of Matidia, draped, right; hair coiled and jeweled on top of head; hair in front decorated with by comb, with aigret
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVST: Matidia standing front, head left, placing her hands on the heads of Sabina and Matidia the younger

objects: 4
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F: Bust of Matidia, draped, right; hair coiled and jeweled on top of head; hair in front decorated with by comb, with aigret
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVST: Matidia standing front, head left, placing her hands on the heads of Sabina and Matidia the younger

objects: 9
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F: Bust of Matidia, draped, right; hair coiled and jeweled on top of head; hair in front decorated with by comb, with aigret
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVST: Matidia standing front, head left, placing her hands on the heads of Sabina and Matidia the younger

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE: Hadrian and Sabina, standing right, facing Serapis and Isis, standing left; Hadrian and Serapis clasping hands; Isis holding sistrum; Sabina raising hand; between them, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 318

objects: 2
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE // S C (in exergue): Serapis and Isis standing right, greeting Hadrian and Sabina standing left; between them, altar; Serapis and Hadrian clasping hands, Isis holding sistrum, Empress raising hand
Χρονολόγηση
127 - 128
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch

objects: 12
Χρονολόγηση
127 - 128
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1023 (as), RIC II Hadrian 1023 (dupondius)
Χρονολόγηση
127 - 128
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Vesta seated left, holding palladium and sceptre

objects: 8
Χρονολόγηση
127 - 128
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1024 (as), RIC II Hadrian 1024 (dupondius)

objects: 2
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch
Παραπομπή
RIC II Hadrian 416
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch

objects: 2
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA IMP HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Vesta seated left, holding palladium and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch; to left, modius
Παραπομπή
RIC II Hadrian 409
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch

objects: 6
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 408

objects: 4
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
Vesta seated left, holding palladium and sceptre

objects: 13
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 413A (denarius)

objects: 5
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
Ceres seated left on basket, holding corn ears and torch

objects: 4
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; below throne, cornucopia

objects: 3
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Sabina-Pudicitia standing left, raising hand and resting hand on chest
Παραπομπή
RIC II Hadrian 415
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 112

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος