Porträtt: Pompeia Plotina
Visa poster 1 till 20 från 26 resultater
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, laureate, right
Frånsida
DIVI NERVA P ET PLOTINA AVG IMP TRAIAN: Bust of Nerva facing bust of Plotina

objects: 2
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
AVG GER DAC PARTHICI P M TR P COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVGVSTA IMP TRAIANI CAES: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre

objects: 4
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre

objects: 7
Datum
98 - 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre

object: 1
Datum
98 - 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding short sceptre

objects: 2
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIAN: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding short sceptre
Datum
98 - 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIAN: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P: Vesta seated left on curule chair, holding short sceptre

object: 1
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P ARA PVDIC: Altar set on five steps with Pudicitia standing on curule chair

objects: 2
Datum
98 - 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P ARA PVDIC: Altar set on five steps with Pudicitia standing on curule chair
Datum
98 - 117
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
CONSECRATIO: Eagle standing
Datum
98 - 117
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
FELICITAS AVG COS III: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus and sceptre
Datum
98 - 117
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG DIVI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
TRAIANI PARTHICI: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre
Datum
98 - 117
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINAE AVG: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
VESTA: Vesta seated left
Datum
98 - 117
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
Minerva advancing left, holding shield in right hand and spear over left shoulder
Datum
98 - 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
COS III PATER PATRIAE: Priestly implements

objects: 12
Datum
98 - 117
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
FIDES AVGVST S C: Fides standing right, holding two corn-ears and basket of fruit

object: 1
Datum
98 - 117
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
PLOTINA AVGVSTA IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Frånsida
FIDES AVGVST S C: Fides standing right, holding two corn-ears and basket of fruit

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Frånsida
PLOTINAE AVG: Bust of Plotina, diademed, hair braided, draped, right
Referens
RIC II Hadrian 32, RIC II Hadrian 32A, RIC II Hadrian 33

objects: 3
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVG COS III P P
Frånsida
DIVIS PARENTIBVS: Bust of Trajan, draped, right, viewed from rear or side; facing him, bust of Plotina, wearing hair in queue, draped, left; above each, star
Visa poster 1 till 20 från 26 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod